Saturday, July 30, 2016

දකුණු කොරියානු පාඩම්. Lessons to be learnt from South Korea.

වර්ෂය 1980. ගුවන්ජු නැගී සිටීම සිදු විය. මරා දැමුණු සන්කයාව 150ක් පමණ වේ. එහි ප්‍රතිපලය මානව හිමිකම් සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය දකුණු කොරියාවේ ස්ථාපිත වීමයි. එය එරට අතිශය තීරණාත්මක දියුණුවකට හේතුවිය. අපි එයින් පාඩම් උගත විය යුතුය. අනෙක් කරුණ දකුණු කොරියානු ජනතාවගේ මිත්‍රශීලි බව සහ අන්‍යන්ට සහයෝගය දැක්වීමයි. 

ශ්‍රී ලංකාවේ නැවත වරක් මහින්ද රජු පාද යාත්‍රා පටන් ගෙන ඇත. රජෙක් සිටියේය ඔහුව ගෙදර යැවුවේය. නැවත බලයට ඒමට දත කමින් සිටින්නේය. ඔහු නැවත බලයට පැමිණීම යනු නැවත වරක් දැනට යන්තමින් හෝ පවතින ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සහ මානව හිමිකම් වල මළගම උදා කිරීම වේ. 

යහපාලන ආණ්ඩුව තුල සුබවාදී වෙනස්කම් නැත්තේ නැත. එහෙත් පොලිසිය තවමත් දුෂිතය. ශේෂ්ට්‍රදිකරණයේ දනාත්මක ලකුණු දැකිය හැකි වුවද පහල අදිකරණ සහ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව දුෂිතය. මානව හිමිකම් කොමිසමද සුපුරුදු කොමිසමම වේ. මහා බැංකු අදිපති ලෙස ආචාර්ය කුමාරස්වමිව පත් කරන්නේ ජාත්‍යන්තර හොද හිත දිනා ගැනීමටද යන ප්‍රශ්නාර්ථය අපට තිබේ. 

මහින්ද හිතවාදීන්ට අනුව රජු යුද්දය දිනීමෙන් පසු විදායක ජනාදිපති දුරය අහෝසි නොකළේ ෆොන්සේකාට බයෙලු. මේ කතා කොන්ඩේ බැදු චීන්නුන්ට හොදය. 

මේ කතා ශ්‍රී ලංකාවේ බුද්දිමත් ජනතාව විශ්වාස නොකරයි යන්න අපේ පැතුමයි. ශ්‍රී ලංකාව ආසියාවේ ආශ්චර්ය වීමට නම් නිතිය මත පාලනය මානව හිමිකම් සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අනිවාර්යෙන් ස්ථාපිත විය යුතුව තිබේ. 

Friday, July 29, 2016

Torture and Theft of Rs.110000/=


Name K. M Athula

The complaint was made on 22.07.2016

On 15.07.2016 at around 9 pm we had a party in our house and were playing cards with 20 friends. 

At dawn of next day four to five persons arrived with poles saying filthy language and stormed to our house. They were all in civil clothes. They disclosed that they were from the police. They assaulted us. Some were left the place. They arrested 8 persons and put inside the jeep. Two persons reached me and asked whether I was the owner of the house and assaulted me. They handcuffed me and put inside the jeep. We were all brought to the Kalawana police station.

We were all put into the police cell. One police officer again went to my home and brought about 20 vehicles including a motorcycle try shaw and a jeep. It took about 2 hours. 

My right hand was arching badly. I shouted with pain. I was taken to the hospital by one officer whom also assaulted me. I came to know he was a inspector of police. His name is Weeraratne. I can identify him after seen him. 

I was taken to the Kalawana hospital on 16.07.2016 at around 3 in the dawn by the police. I was introduced to a female doctor. I told her that I was assaulted by the police. She examined me. She put a bandage to my hand and gave medicine to drink. 

The doctor asked me whether I was drunk. She told the police officer that I was not drunken. I was brought back to the police station and again put inside the cell. 

On 16.07.2016 around 9 in the morning I was taken outside the cell and recorded a statement from me by the same police officer who assaulted me. He told me not to disclose his name and said the other police officer who assaulted me was Thilekasiri and he also said he mentioned that officer's name in the statement.

I was given police bail. They told me to appear before the court on 20.07.2016. They released all the vehicles which were brought without any condition. 

After receiving bail I called home. My daughter answered. She disclosed the police who came second time searched the house and made a mess in the room. The said officer also had theft Rs. 110000/= which was in the room. 

I went to the hospital directly from the police. I was admitted. They had taken an x ray of my hand. From there I was taken to the Ratnapura hospital by an ambulance. The hospital police post recorded a statement. The judicial medical officer examined me. I was discharged on 18.07.2016. I made a complaint to the Assistant Superintendent of police in Ratnapura. The accepted it. 

On 20.07.2016 I appeared before Kalawana Magistrate Court. The police charged all the 8 of us for playing cards for money ( Gambling) We pleaded guilty according to the instructions of the lawyer. Everybody had to pay fine of Rs.1000/= each. 

After that I came to know the police officer who assaulted me was Thilekasiri and who was the officer theft Rs.110000/= from my house. I can identify him by after seen him. 

I requested to take legal and disciplinary actions against the police officers called Weraratne and Thilekasiri and return my money back. (Rs. 1,10,000/=)Friday, July 15, 2016

Is my country a rule of law country?


කළුතර බෝ සමිදු අබියස යුක්තියේ දෙවගන පිහිටා ඇත. වෙලාව උදැසන 10 ට පමණය. විලා හවුස් ළමා නිවාස හබය වේ. මුද්ඩ්ලිය නම හඩ ගසයි. සුදාර නිකලස්, ජනිත් ජූඩ් පොල්...... කෝ අනිත් අය. අනිත් 08 දෙනා පොලිසිය සොයයි. විනිසුරුද තුෂ්නිම් බුත වී තිබේ. පැමිණිල්ලේ නීතිඥ මෙසේ කියයි. My Lord they don't know how to respect the court. පසුවට තබයි.

හබය කැදවයි. විත්තියේ නීතිඥ මෙසේ කියයි. ගෙයක් නැතිනම් ගවලෙනක් හරි දෙන්න. පාප් තුමා ගැන කිහිපවරක් සදහන් වේ. පැමිණිල්ලේ නීතිඥ පාප් තුමා නොව අගරදගුරු බව කියා සිටි. විත්තියේ නීතිඥ දිගටම පාප් තුමා බව කියයි. පැමිණිල්ලේ නීතිඥ සියලු පහසුකම් සහිත නිවාස අනාත ළමුන්ට ලබා දෙන බව කියා සිටි. විත්තියේ නීතිඥ ගෙදරට ටොයිලට් එකක් තිබය යුතු බවත් එයට වතුර තිබිය යුතු බවත් අවදාරණය කරයි.

මේ අදිකරණයේ ඉඩ පහසුකම් අඩුය. පැමිණ සිටින අය ගෙන් බොහෝදෙනෙක් සිටින්නේ දොරටුවෙන් පිටතය. නීතිඥ මහත්ම මහත්මින්ද බොහෝ අවස්ථා වල සිටගෙන සිටි. වාඩි වීමට පුටු නැත.

මේ යහපාලන ආණ්ඩුවයි. යහපාලනය ක්‍රියාත්මක වීමට නම් නිතිය මත පාලනය තිබිය යුතුය. ඒ සදහා බොහෝ බාදක මැද අරගල කල යුතුව තිබේ. නිතිය මත පාලනය යනු සැමට ඉහලින් නිතිය පිහිටා තිබීම වේ. 

Thursday, July 14, 2016

Arrest and Produce the alleged perpetrator of Panadura police to the court.


This complaint has made to the Human Rights Commission, the National Police Commission and the Inspector General of Police on 09.07.2016. 

G. S P Silva is 42 years old, NIC 741623021V Married with two children Driver Reside at 190/14 Thalpitiya North Panadura Tele No 077 6694521

On 04 th July 2016 around 8.30 at night when I was sitting back of the house I saw one person was running on the road. He was followed by three other persons. One was stopped and asked whether I was a chandiya (thug) and slapped me hard once. I was fallen down to the floor with the chair. He then assaulted my head using a torch which was in his hand. My wife shouted and begged not to assault me. When she reached closer she was pushed by them. They said that we were stuck our heads on a rock. My tooth was fall and started bleeding. My head was swollen.

Other relatives gathered after the shouting of my wife. Another five or six persons were gathered there. Some wore short trousers and some wore long trousers. The one person who assaulted me was fair has a upper mustache and wore a long trouser. I can identify him after seen. After that we came to know they were attached to the unit of the Panadura Assistant Superintendent Office. The police personal who assaulted me was Padma Kumara. After that they brought the jeep and went. They also said they were from the Wella police. When they were departure I was brought to the Panadura base hospital. 

I was examined and admitted to the hospital. I told the doctors that I was assaulted. I was in the hospital for four days. On 05.07.2016 the hospital police post recorded a statement from me. 

After that I came to know on the day that I was admitted (05.07.2016) around 9.30 at night few from the Panadura South police came and noted down my name and my mother's name.

On 05.07.2016 my wife has made a complaint to the Assistant Superintendent of police Panadura. The officer who assaulted me called Padma Kumara is still in free. 

Janasansadaya 077 3201270, 038 2231419 

Tuesday, July 12, 2016

Gang Rape victim always harass by Thebuwana police.


This complaint has directed to the Human Rights Commission, the National Police Commission, and the Inspector General of Police. She is 34 years old, Unmarried, Reside... Galpatha. The complaint has written on 08.07.2016.

On 29.05.2016 I handed over a letter to the OIC of Thebuvana police requesting a copy of the complaint regarding the no 58665 fabrication lawsuit. It is filled in the Kalutara Magistrate court. After two weeks I went to the police to get it. At that moment I was threatened by the OIC U. Arulananda saying not given the copy of the complaint. He further said I have to go inside. (The prison) After that my lawyer Ms. Imalka Wijeweera informed the OIC to give it for me.

On 04.07.2016 I went to the Thebuwana police again to collect it. I was went there at 7 am. Then the police officer called Jayantha blamed me saying jump to the sea or river and I would be forward to the court.

After that he directed me to the OIC. He sad the judge hear what he said and said I have to go inside and blamed not come to make complaints to the police station. He also threatened me saying I have to pay compensation because I damage the state.

This is due to a incident that R. A. Nishantha had disputes with me since 2012. When ever I have made complaints at the said police they threatened me. The justice is being not received. On 26.09.2015 when the complaint was being inquired the OIC acted partially to R. A. Nishantha. I came back saying that I would complaint to a higher authority. Because of this they filled a fabrication lawsuit against me saying obstructing the police duties. 

Since 2012 I have made complaints. CIB 1 294/195, 15.09.26 11918373/16 12.10.19. CIB 1 396/206 12.09.26 and again on 1.1.212 made complaints to the police. Every time they acted partially to the said person called Nishantha. They have not acted fairly to me. 

I get treatment for mental illness. In 1997 I was gang raped. Regarding this crime the lawsuit is at the High Court of Kalutara. This is known to the OIC of Thebuwana and he always harassed me. I am a helpless woman. This behavior of the OIC not suit to a OIC. He always acts partially to R. A. Nishantha and often harass me.  For this the police filled the fabricated case bearing number 58665. 

I request to take legal and disciplinary actions against the said OIC and Jayantha including the relevant police officers who often harass me acts illegally and made fabrication of charges.

Janasansadaya 038 22 31419, 077 3201270

Monday, July 11, 2016

Senior citizen was assaulted.She is a 61 years old mother with four children. She has got the senior citizen identity card. To police it is nothing. They only consider about the garage owner.

She is Shrimathi Fernando a resident of Panadura police division. On 04.05.2016 she was assaulted by two women called Kumudini Fernando and Gayani Tharaka. She was injured and admitted to hospital and got treatment for three days.

The police has not taken any action until now. Gayani Tharaka's husband is a garage owner. The police often visit the garage. Earlier on 23.04.2016 she was assaulted by the said group and she was threw out from the house.

Now she is a helpless senior citizen. On 07.07.2016 she has made complaints to the senior superintendent of police Panadura requesting to take legal action against the perpetrators. We wait and see what actions has taken by the said police officer.

Janasansadaya 038 2231419 , 077 3201270

Link to Sinhala version - http://peoplesforumsl.blogspot.com/2016/07/1-12.html

උදවු අවශ්‍යයි.නම ඩබ්ලියු එච්  චන්දිමා කුමාරිය. 28 හැවිරිදි විවාහක මවකි. දරුවන් දෙදෙනෙකි. සැමියා ඇය හැරගොස් වෙනත් විවාහයක් කර ගෙන ඇත. දියණියට වයස අවුරුදු 08කි. පුතාට වයස අවුරුදු 06 කි. රැකියාවක් සහ ජීවත්වීමට ගෙයක් නැත. මවගේ නිවසේ දැනට සිටි. ස්ථිර අදායම් මාර්ගයක් නොමැත. දරුවන්ගේ අද්‍යාපනය කඩාකප්පල් වී ඇත. මාහට පිහිට වන ලෙස ඉල්ලා සිටි. 

ඇයට පිහිට වන්නේ නම් 

ගිනුම්හිමියගේ නම ;- එච් එච් කුසුමාවතී.
මහජන බැංකුව 
ගාල්ල 
169200160026263

Sunday, July 10, 2016

කාම්බෝජය සහ ශ්‍රී ලංකාව.කාම්බෝජයේ ආණ්ඩු විවේචකයා මරා දැමේ. ඔහු කෙම් ලිය. චෝදනාව එල්ල වන්නේ අගමැති හුන් සෙන්ටය. කෙම් පෙනී සිටියේ සිය මවු රටේ පිරිසිදු දේශපාලනයක් වෙනුවෙනි. හුන් සෙන් වසර 31 ක් තිස්සේ පාලනය මෙහෙය වයි. ඔහු දැඩිව විපක්ෂය සහ විරුද්ද මතදාරින් මර්දනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ජේ ආර්ට වඩා ප්රෙමදසත් ප්‍රේමදාසට වඩා චන්ද්‍රිකාත් ඇයට වඩා මහින්දත් වඩා නරක විය. මොවුන් සැම දෙනාම අඩු වැඩි වශයෙන් මර්දනය යොදා ගත්හ. මහින්ද සමයේ රවී රාජ් මහේෂ්වරන් ජෝන් පුල්ලේ ලසන්ත වික්‍රමතුංග වැනි ආණ්ඩු විවේචකයින් ගාතනය කෙරිණි. දැඩිව මාද්‍ය මර්දනය කෙරිණි. යහපාලන ආණ්ඩුවද දැන් ව්ද්‍යුත් මාද්‍ය ප්‍රශ්නයක් කර ගෙන ඇත. මාද්යට අත තැබීම කල්ගතවී හෝ ඔවුන්ගේ පැවැත්මට ප්‍රශ්නයක් වනු ඇත. මහින්දට අත්වූ ඉරණම කවුරුත් බලාපොරොත්තු වූ එකක් නොවේ. 

Saturday, July 9, 2016

ඉරාක යුද්දය සහ ටෝනි බ්ලයෙර්
2003 දී ඉරාක ආක්‍රමණය සිදු විය. එයින් පසුව ගිය ඉරිදා බෝමබ ප්‍රහාරයකින් පුද්ගලයින් 300ක් මරණයට පත් වුනි. මෙම ඉරාක ආක්‍රමණයට බ්‍රිතාන්යේ හිටපු අගමැති ටෝනි බ්ලයෙර් ට දඩුවම් කල යුතුද? යුද්දයට බ්‍රිතානයේ සහයෝගය ඇතිව ඇමෙරිකාව විසින් නායකත්වය ලබා දෙන ලදී. එවකට ඇමෙරිකාවේ ජනාදිපති වුයේ ජෝජ් ඩබ්ලියු බුෂ්ය.

ශ්‍රී ලංකාවේ යුද්දය 2009 මැයි මස අවසන්විය. යුද ජයග්‍රහණයේ කිර්තිය මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාදිපති වරයාට හිමි විය යුතුය. දැන් ලංකාවේ සංක්‍රාන්ති යුක්තිය පිළිබද අවස්ථාවක් පවතී. වත්මන් යහපාලන ආණ්ඩුව සංහිදියාව ගැන කතා කරයි ක්‍රියා කරයි. යුද්දය අවසානයේ සිදු වූ මනුෂ්‍ය සංහාරයට යුක්තිය ඉටු විය යුතුව තිබේ. සංහිදියාව ගැන කතා කරන විට නිතිය මත පාලනය ගැනද කතා කිරීම අනිවාර්ය වේ. නිතිය සහ පිළිවෙල නැතිව රටක සංවර්දනය සහ ජාතින් අතර සංහිදියාව ඇති වන්නේ නැත. ඒ නිසා යුද අපරාද සිදුවුයේ නම් එයට ජාත්‍යන්තර හෝ සාදාරන අපක්ෂපාති දේශීය යන්ත්රනයකින් යුක්තිය ඉටු විය යුතුව ඇත.

Friday, July 8, 2016

Request to stop torture.
Name W. P. Priyanka Chamindani. 36 years old, married with three children This complaint was made by Priyanka's mother. 

On 29.06.2016 2 pm three policemen in civilian clothes came and asked who was Priyanka. I said she is my daughter. I further said at this moment she was at the Panadura base hospital looking after my daughter in law. The police informed us to appear at Wadduwa police on 30.06.2016 at 10 am and meet the officer called Suneth. They gave us a chit. (It's picture here.) 

So I went to the police station with Priyanka and Priyanka's daughter in law called Shanthi. 

The police officer called Suneth took Priyanka to a back room. He demanded Rs.3000/= and blamed her using filthy language. He did not allow us to look at her but instead blaming her using filth. All the police officers with her were male. No woman police officer. All are in civilian clothes. She is a heart patient. She has a speech problem since birth.

She was tortured due to the influence of a Buddhist monk called Sri Sumeda attached to the temple named Sri Saddammaramaya in Galavatimodara Nalluruva Panadura.

Janasansadaya 038 2231419, 077 3201270

ළදරුවා වැසිකිලියේ.මේ බ්‍රිතාන්නයේ විගන් වලින් වාර්තා වන පුවතකි. වැසිකිලියෙන් බ්ලිදෙකු සොයා ගෙන තිබේ. වයස අවුරුදු 26ක කාන්තාවකට චෝදනා එල්ල වී ඇත. ඒ මිනීමැරීමට තැත් කිරීම සම්බන්දයෙනි. ඇයව රක්ෂිත බන්දනාගාර ගත කර ඇත.

මෙසේ ළදරුවන් මරා දැමීමට තත් කිරීම ලොව පුරාම වාර්තා වේ. ශ්‍රී ලංකාවේද මේ තත්වය ඇත. මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ළමුන් සමනලයින්ට උපමා කරන ලදී. ඒ කාලයේ අම්මලා ළමුන්ව ගගටද විසි කළහ. ඔවුන් සම්බන්දයෙන් නිතිය පමණක් ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් පලක් නැත. එයට පසුබිම් වූ කරුණු වලට පිළියම් යෙදිය යුතුය. එනම් ආර්ථික පිඩාව අවම කිරීමට පිළියම් යෙදිය යුතුව තිබේ. නැතිනම් මෙවන් බිලිදු මරණ දැන් පවත්නා යහපාලන ආණ්ඩු සමයේද ඇති වනු ඇත.  

ඊයේ වෙසක් උදා විය. අපිද නිවස ඉදිරිපිට සුදු පාට බල්බ් වැලකින් සැරසුවෙමු. ඉන්පසුව එක්තරා රුපවාහිනී චැනලයක වැදගත් දර්ම සාකච්චාවක් විය. ඒ බ...